Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

kurkawerka
2868 df82 390
Reposted fromfungi fungi

November 03 2018

kurkawerka


my mind
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoe
kurkawerka
Reposted frompsychedelix psychedelix viastrzepy strzepy

November 01 2018

kurkawerka
2158 9027 390
Politechnika Gdańska
kurkawerka
kurkawerka

October 28 2018

kurkawerka
4279 3e8d 390
Reposted fromkrzysk krzysk viamr-absentia mr-absentia

October 27 2018

kurkawerka
5211 9904 390
Reposted fromkrzysk krzysk viamr-absentia mr-absentia
kurkawerka
Reposted fromPoranny Poranny viamr-absentia mr-absentia

October 26 2018

kurkawerka
6850 a88e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapoppyseed poppyseed
kurkawerka
Wiesz, związek dwojga  ludzi jest wysiłkiem, pracą, antyhedonizmem, któremu bardzo rzadko dzisiaj ludzie chcą sprostać. Poza tym, dużo trudniej jest dzisiaj nawzajem się pokochać. Żyjemy w świecie bardzo wyżyłowanych wymagań, na które nakładają się jeszcze seksualno-emocjonalne fantazje o mocno popkulturowym rodowodzie - mam nieśmiałe podejrzenia, że jesteśmy wszyscy okrutnie poprzestawiani przez kulturę masową. Gdy studiowałem amerykanistykę, pani profesor od filmu amerykańskiego opowiedziała nam pewną statystyczną anegdotę - na północy Kanady, gdzie jest większość populacji to Indianie, żyjący w oddalonych od siebie po parę tysięcy kilometrów dziurach, w latach osiemdziesiątych wzrosła o kilkaset procent ilość samobójstw u młodych mężczyzn. Powód był prosty - pobudowali im kina, które puszczały amerykańskie filmy. Ci biedni Indianie, żyjący w kanadyjskiej tajdze, zobaczyli po raz pierwszy w życiu, że gdzieś tam jest inne życie, polegające na codziennym odwiedzaniu kalifornijskich plaż i spółkowaniu z modelkami. W pewnym sensie wszyscy jesteśmy dzisiaj tymi Indianami. Mamy za dużo tropów, wzorców, ideałów, wyobrażeń. Nasi rodzice, którzy często brali ślub po to, aby był spokój i przydział na mieszkanie, w pewnym sensie mieli łatwiej.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromyourtitle yourtitle viapoppyseed poppyseed
kurkawerka
5596 ad7d 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viapoppyseed poppyseed
kurkawerka
kurkawerka

October 09 2018

kurkawerka
8581 e800 390
Reposted fromgplyr gplyr viamr-absentia mr-absentia
9649 1d06 390
Reposted fromAngusJames AngusJames viapoppyseed poppyseed

October 06 2018

kurkawerka
Reposted fromFlau Flau viamr-absentia mr-absentia
kurkawerka
5253 fd3a 390
kurkawerka
5319 a987 390
Reposted fromkarahippie karahippie viapoppyseed poppyseed
kurkawerka
Reposted frommr-absentia mr-absentia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...